Een Droom in 7 korte zinnen

  • Ecologisch samenleven in harmonie met de natuur en vanuit een diep respect voor alle leven
  • Een ruimte van liefde creĆ«ren voor jezelf en west end health and fitness je geliefden op je eigen hectare Moederland
  • Streven naar een zo groot mogelijke vorm van zelfvoorziening en autonomie
  • Een dorpsgemeenschap uitbouwen waar gelijkgestemde mensen hun kennis, creativiteit en passies delen
  • Duurzame en haalbare oplossingen aanbieden voor de vele maatschappelijke en mondiale uitdagingen
  • Een nieuwe pedagogie ontwikkelen met als basis de universele waarheid die leeft in iedere ziel
  • Een terugkeer naar eenvoud, essentie, vrede en solidariteit.