autodesk autocad 2017 for sale oem access 2013 sale oem access 2013 for sale oem

Verslag ontmoetingsdag 12 februari 2012 Maastricht

Op zondag 12 februari heeft de eerste kennismakings- en ontmoetingsdag van 2012 plaatsgevonden; dit keer in Maastricht. Het idee om een keer een dergelijke dag in het zuiden van het land te organiseren bestond al langer, omdat er een kiem voor een eigen Anastasia-gemeenschap in Maastricht aanwezig is, evenals in Sittard.

 Het was de bedoeling om gebruik te maken van Het Landhuis, “een open huiskamer van Maastricht voor ontmoeting en eigen initiatief”. Maar vanwege de https://realhealthmethod.com/identify-2-diabetes-degree-with-metformin.html extreme kou werd er op het laatst uitgeweken naar “Het Landbouwbelang”, het naastgelegen - gedoogd gekraakte - pand, dat in vroeger tijden werd gebruikt voor de overslag van granen. Hier is op een van de verdiepingen een eetcafé ingericht. En hier was gelukkig ook de waterleiding nog niet bevroren.

Om 10.00 uur arriveerden de eerste gasten in de tevoren met een grote houtkachel, naar eigen ontwerp van bewoner Bernadette, op redelijke temperatuur gebrachte ruimte. Ingemarie en Annelies zorgden voor een flinke voorraad koffie en thee met koek zodat iedereen op temperatuur kon blijven. Jan Kees begeleide zichzelf op de gitaar bij enkele Russische liederen om in de stemming te komen.

De aanwezigen werden welkom geheten door Lex. Er waren in totaal 45 personen, waaronder 8 kinderen en gasten uit België.

Lex stelde de kerngroepleden voor en gaf een korte toelichting op het ontstaan van de Anastasiagroep en de initiatieven om een locatie voor een te stichten dorp in Drenthe te vinden (gemeente Borger-Odoorn). Daarnaast bestaat er ook een initiatief in de Achterhoek, de Maneschijngroep. Het zou mooi zijn als door middel van deze bijeenkomst ook in het zuiden van het land een gericht initiatief van de grond komt.

Na deze inleiding werd als voorbeeld een gedeelte van de film vertoond over het Russische Anastasiadorp “Rodnoe” in de winter.

Vervolgens werd het tijd om eens nader kennis met elkaar te maken. Dat werd op speelse manier gedaan door middel van het spel “Over de streep”, bekend van de TV. Karen en Johan Peter hadden een groot aantal vragen opgesteld in de vorm van “Wie heeft ….” en “Wie is wel eens …..”, enz. Zo kwamen we er in korte tijd achter wie vegetarisch is, wie wel eens een dier heeft geslacht, wie wel eens 24 uur zonder woning, geld of look these up Levitra Drug inkomen heeft gezeten en nog veel meer dingen die je van een ander zou willen weten. En dat op een heel leuke en vrijblijvende manier.

Na dit spel werd het tijd voor een stevige lunch in de vorm van een potluck. Het meegebrachte eten werd uitgestald over twee lange tafels zodat er een geweldig gevarieerd aanbod was om uit te kiezen. Tijdens het “Over de Streep”-spel was ter plekke deeg gemaakt dat in de houtoven in de tuin bij “Het Landhuis” tot heerlijk knapperig vloerbrood werd gebakken en steeds weer nieuw werd aangevoerd.

Na de lunch gaf Lex een toelichting op de stand van zaken van het initiatief tot een Anastasiadorp in Borger-Odoorn en konden vragen worden gesteld.

Anastasiadorp is nu in de fase van het toekennen van locatie door de Gemeente en Provincie. Het heeft bijna een jaar geduurd voordat provincie en gemeente het eens werden over de locatie. Het wachten is nu op een uitnodiging voor verder overleg om tot een mini-bestemmingsplanwijziging te komen, in overleg te gaan met de betreffende landeigenaar(s) en de bevolking in te lichten om hen te betrekken bij de plannen.

Vervolgens werd het waterritueel gehouden. Hierbij is het de bedoeling dat ieder een glas/beker water in zijn hand houdt en zijn/haar liefde en positieve gedachten op het water richt. Daarna gaat de beker met water de kring rond en doet iedereen dat met het water van alle andere aanwezigen. Het water neemt alles in zich op en aan het eind ontvang je je beker weer terug en dan is het water vol met opgeslagen liefdevolle energie. En dat smaakt heerlijk zacht!\

Na een korte theepauze gaf Lex een toelichting op zijn ontwerp van het eerste gebouw in het dorp, het theehuis, aan de hand van een heldere 3D-presentatie. In maart aanstaande wordt gestart met de bouw van prefab-wanden onder leiding van de ervaren strobouwer Tom Rijven, die daartoe een workshop geeft. Dit vindt plaats in Valthe, gemeente Borger-Odoorn. Er is veel belangstelling en de workshop is https://healthrxmeds.com/systeem-van-drie-regels.html inmiddels volgeboekt. Wanneer dan later de grond beschikbaar komt kan snel gestart worden met de bouw.

Een van de aanwezigen bracht de anderen op de hoogte van een oud plan van twee architectuurstudenten uit Maastricht, die als eindwerkstuk een heel ecodorp hadden ontworpen in een mergelgroeve. Het plan is nooit uitgevoerd, maar vraagt wel om verwezenlijking. Of dat ook basis kan zijn voor een Anastasiadorp is echter de vraag, daar in het plan geen plaats is voor familiedomeinen van 1 ha groot...

Tegen vijf uur werd de dag afgesloten met het gezamenlijk zingen van het “Diep in mij woont er een zonnetje” en het “Lied van de Zon” en een dankwoord van Lex voor de aanwezigen, die de kou hadden getrotseerd, de mensen van het Landbouwbelang voor het beschikbaar stellen van de ruimte en de overigen die zich hadden ingezet voor deze weliswaar koude, maar hartverwarmende dag!