sketchup 2017 purchase online buy oem building design suite premium 2017 discount dreamweaver cs6

archicad 19 for sale online top article try these out purchase photoshop cs5

Herdenkingsviering Lex 2 september

Eind augustus bereikte ons het nieuws over het plotselinge overlijden van de door ons zo geliefde Lex. Sommige van ons maakte deze overgang van dichtbij mee tijdens de reis door Rusland, andere van verder af, maar allen waren geraakt.

De herdenkingsviering vond plaats op een erg mooie plek, op een terrein van ’t Vlintenholt midden in het bos van Odoorn, in een mooie authentieke spiegeltent. Vele spiegels aan de The basic principles of a headache muur, pilaren in een galerij en een ruime binnencirkel als perfecte dansvloer. Aan de buitenkant nisjes om in te zitten. Een bar bij de ingang en aan de andere kant een kleine podium. Bij binnenkomst kon iedereen een foto, gedicht, aandenken van en voor Lex ophangen. Grote posters hingen er met de 'Grand chef d'orchestre' Lex Veelo erop afgebeeld. Toen ik voor het eerst binnen kwam, al lang nadat ik was aangekomen (ik had geholpen broodjes te smeren in een andere tent), keek ik recht naar een foto van Lex; mooi, groot en zo zichzelf al dirigerend... hij was daar zo ineens dat ik schrok en mijn hart voelde bonzen in mijn borstkast. Ik moest even weer weg om zijn krachtige aanwezigheid in me te laten doordringen. Later op de dag kon ik weer rustig naar alle prachtige foto's en herinneringen kijken.

Vele mensen kwamen (en van ver) om samen Lex te herdenken en te vieren. Veel familie, vele muzikanten, vele vrienden. De dirigenten van het orkest openden eervol de dag met een prachtig stuk voor Lex. Ingemarie verwelkomde iedereen met haar vier zoons en vertelde hoe zij en Lex de laatste dagen in Rusland hebben doorgebracht. Toen werd het podium geopend voor iedereen. De een na de look at this site andere getalenteerde muzikanten kwamen spelen voor Lex. Het was keer op keer hartverwarmend, vertederend en intens om met de muziek alle vrienden van Lex mee te maken. Lex was heel geliefd; de anekdotes maakten duidelijk dat hij zijn leven lang werk voor vier heeft verricht. Hem kennende in de kerngroep van Anastasiador, kan ik me dat heel goed voorstellen. We zullen hem nog heel lang missen.

Deze dag werd zo een samenkomst van alle groepen waar Lex intens aanwezig is real age health assessment geweest. Familie, orkest en Anastasiadorp. Veel liefde en tederheid was bij iedereen te zien en te voelen. Ik liep regelmatig vol van al deze mooie mensen die Lex om zich heen heeft verzameld.

Toen velen al weer op weg naar huis waren hebben wij met alle aanwezigen van het Anastasiadorp gezongen. Van de Zon die Lex zo fijn vond en het lied van het zonnetje in mij dat Jan Verlende gemaakt heeft. Toen kwam de zon ook letterlijk even door om duidelijk te maken dat Lex zo altijd bij ons zal zijn.

'Een eigen lied, uit volle borst gezongen,
vond plots haar slotakkoord.
De melodie gaat door met nieuwe stemmen,
en klinkt oneindig voort.'

Ik ben zeer vereerd een stem te mogen zijn samen met vele anderen die dit lied verder mogen dragen en doorgeven. We zijn nu in de kerngroep een nieuw evenwicht aan het zoeken nu Lex ons de touwtjes in handen heeft gegeven. We zijn daar allemaal dankbaar voor en zullen dit prachtig doen. Lex zal ons blijven inspireren en zijn grote rust, wijsheid en doorzettingsvermogen meegeven.

Lex is de initiator van het Anastasiadorp in Drenthe. Hij deed bijna alles: was secretaris, penningmeester, contactpersoon, redacteur, netwerker, technicus, gitaarstemmer, architect en vertaler. Hij reed door het hele land voor besprekingen en ontmoetingen. Wekelijks riep hij de kerngroep bij elkaar en deelde met ons de nieuwste ontwikkelingen.

Lex was ook de motor achter onze website. Hij heeft hem zelf gemaakt en kende goed de werking ervan. Wij zijn nog bezig met het uitvogelen hoe we alles het beste aan kunnen pakken. Daarom lijkt de activiteit erg verminderd te zijn maar achter de schermen zijn we hard aan het werk. De website is gewoon nog actief!

Lex’s vele taken verdelen we onderling, wat een goede communicatie en afstemming verreist. Dit alles neemt tijd in beslag, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat we dit project en de website op een liefdevolle en succesvolle manier voort kunnen zetten.

Florence