building design 2017 autodesk building design suite 2017 autocad lt 2017 mac os edition oem license how to buy autocad lt 2015 to buy autocad lt 2015 autocad 2015 purchase online autocad 2015 for sale

Nieuwsbrief 27

1. Terugblik ontmoetingsdag in Leusden
2. Nieuws van de kerngroep
3. Snoei- en werkweekend in Veere
4. Adoptie en bouwfonds
5. Opendag project Levensland
6. Website update


1. Terugblik ontmoetingsdag in Leusden

Deze werd goed bezocht. Er is vooral veel uitgewisseld en er was een heel open sfeer. Na het welkomstwoord konden mensen hun vragen stellen. Ook deelden mensen spontaan ervaringen en vertelden over hun dromen i.v.m. zelfvoorzienend leven in een Ruimte van Liefde. Na deze mooie uitwisseling gingen we in de benen voor het spel ‘over de streep’. Daarbij kwamen we meer over elkaar te weten. Een ieder had daarvoor al de bij hen brandende vragen in mogen leveren. Vragen als “Wie heeft er wel eens een maand zonder stroom geleefd” of “Wie heeft er wel eens in de regen gedanst” zorgden ervoor dat we elkaar beter leerde kennen. Bij de laatste vraag “Wie er morgen in een Anastasiadorp zou willen wonen” ging iedereen over de streep!

De tijd voor lunch brak aan en in een een oogwenk stond er een rijke tafel met potluck waar een ieder zich aan tegoed deed. Na de lunch was er ruimte voor een wandeling langs het kanaal en de groene weiden om uit te waaien. Daarna het waterritueel. Iedereen kon zijn goede wensen en liefdevolle gedachten overbrengen in het water van elk glas dat voorbij kwam, waarna we dronken van dit rijke water. Een mooi stil gebeuren. Wat over was schonken we in het water van het kanaal, zodat deze aandacht zich wijdverbreid kon verspreiden. Bij het afronden van de dag werden de mensen die meer zouden willen betekenen voor het reilen en zeilen van het Anastasiadorp in Drenthe uitgenodigd om wat langer te blijven. Een heel aantal enthousiaste mensen bleef. Tot slot zongen we het lied van de zon.


2. Nieuws van de kerngroep

De gesprekken met de Gemeente Borger-Odoorn vinden met zekere regelmaat plaats. Het vraagt van ons om steeds concreter te zijn in wat we willen en de beelden van het dorp steeds verder in details helder te krijgen. Binnenkort houden we een kerngroep weekend om vele losse eindjes te bespreken en gezamenlijk verder te werken aan documenten waarop nog een update nodig is.

De gemeente heeft ons bijvoorbeeld gevraagd een ‘beeldenboek’ te maken van de verschillende fases van de groei van het dorp zodat ze duidelijk kunnen zien wat we voor ogen hebben. Ook onderzoeken we welke rechtsvorm het beste bij dit initiatief past. Een die recht doet aan onze wensen van vrijheid voor de bewoners, respect voor de natuur; en die een dienende rol kan vervullen bij de realisering van het dorp.

Wanneer de documenten gereed zijn zullen ze vanzelf op de website verschijnen onder 'Rapporten'. Degenen die interesse hebben om mee te werken kunnen zich gaarne melden; bij voorbaat dank. We leren veel van dit proces voor onszelf en in interactie met diverse betrokken partijen via de gemeente Borger-Odoorn. Het is een hele boeiende klus waarbij we op de goede weg zijn!


3. Snoei- en werkweekend in Veere

Welkom bij de snoei en klus dagen die 15 en 16 februari plaats vinden op de hectare van Annette in Veere. De eerste mogelijkheid in 2013 dat Anastasiadorp betrokkenen elkaar kunnen treffen, terwijl we met elkaar plezierige bezigheden kunnen verrichten.

Voor diegenen die al eerder hebben leren snoeien onder leiding van Ben Baak is er nu de kans om de resultaten van hun werk, en de reactie van de planten daarop na een jaar terug te zien. Voor wie hier voor het eerst komt snoeien, ook nu kun je hier weer veel van opsteken onder professionele leiding.

En voor wie (ook) zin heeft in samen klussen hebben we tal van grote en kleine projecten als uitdaging die past bij het leefbaar maken van een familie hectare. In de afgelopen jaren hebben wij in Veere gezamenlijk een mooie stro-leem muur gebouwd. Nu willen we onder meer de rocket-mass heater kachel (her)opbouwen, nadat wij er in het Trefhuus te Valthe enige ervaring mee op hebben gedaan. We bouwen hem in de kas op.

Bij goed weer kan er ook in de tuin worden geklust. Op het wenslijstje staan onder meer: uitdiepen van de greppel voor verbetering van de afwatering, indammen van bamboe woekering, plaatsen van ‘nieuwe’ windschutting bij bankje, verstevigen van de schorshouten schutting langs het tuinpad, het klein zagen van snoeihout, afgraven van de komposthoop, aanleggen helofythen filter, enz.

We beginnen zaterdag 15 rond 10.00 en sluiten het weekend zondag 16 rond 17.00 af. Langer dan een dag komen, of eerder of later kan ook. Laat ons dan je wensen weten in je aanmeldingsmail. Voor een logeerplekje zijn op de hectare (beperkte en eenvoudige) mogelijkheden aanwezig en er buiten bestaan diverse B&B opties. Geef je tijdig op indien je wilt dat wij een slaapplaats of vervoer voor je helpen organiseren.

Wat het (vegetarische) eten betreft, we doen alles op pot-luck basis. Neem indien mogelijk iets eetbaars mee wat je met anderen wilt delen. Er is in Veere een goede keuken om voedsel klaar te maken. Mede met jouw inbreng ontstaat er dan vanzelf een verrassende maaltijd. Voor overige gezamenlijke bestedingen zetten we een ’geluk pot’ neer waarin ieder naar financieel vermogen wat aan geluk kan doneren. Aanmelden graag door een mail te sturen naar anastasiadorp at gmail punt com met vermelding van aantal personen (kinderen zijn welkom), tijdstip aankomst en vertrek, en telefoonnummer.

Neem mee:

-zo mogelijk je eigen snoeigereedschap, dan is er zeker voldoende materiaal;

-eten voor de potluck;

-warme kleren die tegen een stootje kunnen.

We verheugen ons erop elkaar spoedig te begroeten in het mooie Zeeland,

Annette en Johan Peter.


4. Adoptie en bouwfonds

Op de site staat het spaarvarkentje al een hele tijd vast op hetzelfde bedrag. De bouwactiviteiten zijn nu wat stil gelegd wegens het moeten vinden van een andere schuur of onderdak voor onze werkzaamheden en ook wegens de hervatte gesprekken met de gemeente die nu onze aandacht vragen. Toch is het nog steeds mogelijk het project te steunen via het adoptie formulier. We maken nu kosten voor het aanvragen van advies rondom de vergunningen en andere juridische zake, alsook voor de fijne samenwerking met Atelier Mooi Drenthe die de gesprekken tussen ons en de gemeente faciliteert. Onze nieuwe penningmeester is Ingemarie Veelo, zij houdt alles netjes bij.


5. Opendag project Levensland

Op zondag 7 april is er een opendag van het Project Levensland, voorheen de Manenschijngroep. Dit project is gevestigd in de Achterhoek in de gemeente Kotten. Hoe de dag er precies uit komt te zien is nog niet duidelijk, maar uiteraard wordt iedereen bij gepraat over de gang van zaken en brengen we een bezoekje aan het land. Meer informatie volgt snel op de website: www.levensland.nl


6. Website update

De afgelopen tijd heeft onze website weinig aandacht gekregen maar daar komt verandering in. Achter de schermen wordt hard gewerkt om de website een update te geven en de verschillende onderdelen zoals het forum operationeel te maken.


P.S.

We zijn bezig geweest om lijsten en contacten van Lex te verwerken, en versturen wellicht deze nieuwsbrief aan mensen die zich hiervoor niet hebben ingeschreven. Bij voorbaat onze excuses als het ongemak veroorzaakt. Zend a.u.b. dit mailtje terug als u onze nieuwsbrief niet meer toegestuurd wilt krijgen met de melding ‘uitschrijven nieuwsbrief’