price architecture 2017 zbrushcore sales

acrobat xi standard oem license acrobat oem license outlook 2016 education discount cost of creative 6 cost of health-and-medical.com creative suite 6 discount autocad 2010

Wortel van Leven

Wortel van Leven

Op 14 november is er een bijeenkomst om kennis te kunnen Maken met "Wortel van Leven". Wortel van Leven is een mede door Anastasia geinspireerd initiatief voor twee vredesdorpen. Meer informatie over Wortel van Leven is te vinden op hun webiste: www.wortelvanleven.nl en hun Facebook

De uitnodiging (pdf) voor de bijeenkomst is hier te downloaden

Voor meer informatie kun je ook bellen met Elbert op 0575431778.
Voorafgaand aan de bijeenkomst over vredesdorp Gelderland is er een kleinere bijeenkomst over vredesdorp Portugal op het privé adres van Elbert.

De tekst van Elbert:

Ik zal kort iets vertellen over Vredesdorp Gelderland en Portugal. Het zijn 2 verschillende dorpen maar met dezelfde grondgedachte.

Door de boeken van Vladimir Megre ben ik wederom enthousiast geraakt om samen met anderen een dorpsgemeenschap te realiseren.
Vredesdorp Gelderland had eerst de naam Ruimte voor liefde. Nu hebben we nog een kerngroep die samenkomt onder deze naam. Ik heb gekozen voor het woord “VOOR” in plaats van “VAN” omdat dit meer innerlijke activiteit vraagt van de betrokkenen. Dus het is “Ruimte VOOR Liefde “ Ik heb de indruk dat, Anastasia laat dat ook zien, een ruimte van liefde niet vanzelfsprekend daar is. Enkel waar 2 of meer mensen in de naam van de liefde bijeen zijn kan dit ontstaan.

Er zijn genoeg uitdagingen in de wereld om deze vorm van samenzijn te kunnen oefenen. Het vraagt niet enkel gezellig samen zitten, maar ook een soort van innerlijke wakkerheid en activiteit. En liefde hoeft in mijn ogen ook niet altijd vriendelijk te zijn. Nou goed ik laat even deze filosofie.

Over het geheel genomen bevinden zich alle aspecten van een Anastasia dorp binnen de 2 vredesdorpen. Ieder een Ha grond, terug naar de natuur en hiervan leren in alle opzichten, laag energie gebruik, natuurlijke materialen, leren in de praktijk enz. We streven naar 30 wooneenheden, ongeveer 50 bewoners en 30 tot 40 HA grond. Gedeeltelijk huur en gedeeltelijk koop woningen. Beide zijn geheel organisch en van natuurlijke materialen. ( dat is https://lupoitaliano.org/cramps-at-night-use-keppra.html iets heel anders dan organisch.)

Wat wij er aan toevoegen zijn 3 pijlers die vanuit bewustzijn leiden naar Vrije mensen. We halen naast de Anastasia reeks van Vladimir ook veel wijsheid uit de antroposofie (letterlijk vertaald “wijsheid van de mens” Zie ook mijn artikel over Anastasia in het blad Sampo. “Godin der liefde”) Hier komen alle religies en wetenschappen en wijsheden in voor. We gaan hier vrij mee om en je hoeft jezelf geen Soof te noemen als je mee doet. Ik bedoel dat we niet dogmatisch willen zijn. Wijsheden uit de Anastasiareeks, de universele witte broederschap van Peter Deunov, Chrisnamurti, Christus, Budha hebben evengoed hun plek en zoals gezegd is dit ook Antroposofie. Ik zeg dit omdat het woord Antroposofie mensen soms afschrikt omdat het zwaar zou zijn. Deze tijd vraagt echter ook wel een beetje om ernst. Door deze ernst hoef je niet ongelukkig te worden. Het geeft volgens mij juist innerlijke vrede als je je met waarheid, liefde en vrijheid kunt verbinden. Ik bedoel wat R. Steiner ook al zei: “Leven in de liefde tot handelen en leven laten in begrip voor het anders zijn/willen is het hoogste wat een werkelijk vrij mens kan bereiken.” Dit heeft een diepe betekenis. Nederlanders kunnen dit heel luchtig zeggen met de woorden “leven en laten leven” De kans is echter dat we met deze Hollandse nuchterheid de diepe betekenis verliezen van deze o zo lastige oefenweg naar menswording.

Dit is waarom de Anastasia boeken zo raken aan onze basisgevoelens. Anastasia laat zien dat zij als vrij mens iedereen in zijn / haar waarde laat en de harten van mensen weet te beroeren. We kijken vooral naar bewustzijn, waarheid, liefde, wijsheid en verbonden plezier. Naast studie dingen doen we b.v. ook biodanza, gevoelsoefeningen, jaarfeesten enz. Alles verbonden met de natuur en het ritme van de mens. Nou neem eens een kijkje bij ons zou ik zeggen.

De 3 pijlers zijn:
•1. Organische vormgeving ter vervanging van de huidige ontoereikende wetgevingen
•2. Morele techniek: basis voor vrije energie
•3. Leven en laten leven. Oefenen van en streven naar onvoorwaardelijk liefhebben uit vrijheid.

Over deze dingen valt heel veel te zeggen. Ik nodig je daarom uit op de bijeenkomst om hier meer over te weten te komen.

De 5 werkgebieden die de 3 pijlers dragen zijn;
A. Kunst: Sociaal kunstzinnige activiteiten en sociaal organische vormgeving.
B. Ambacht: Ambacht als kunstzinnige inwijdingsweg naar morele techniek.
C. Zorg: Zorgen voor de aarde leidt tot zorgen voor jezelf en omgekeerd.
D. Wetenschap: onderzoek en ontwikkeling. wetenschap met gevoel voor moreel handelen/technieken,
E. Landbouw: Herstel en verjonging van onze moeder aarde.

Ze vormen samen een goede basis voor een gelukkige en bewust leven. Hoe vervelend misschien ook dit te bedenken, maar ik denk dat ieder mens die nu in de westerse cultuur incarneert er voor heeft gekozen om zijn/haar bewustzijnsziel te ontwikkelen. In ieder geval hiertoe een aanzet te geven voor volgende incarnaties. Hiervoor is pijn toch vaak iets dat we er liever niet bij hebben. Het is dan wel heel fijn als deze pijn ook werkelijk kan voeren tot een waardevol bewustzijn. Dit kunnen we bereiken door vervreemdende tendensen te vermijden. Ik versta daaronder b.v. televisie, drugs, roken, alcohol, tal van andere mogelijke verslavingen. Al deze dingen kunnen de mens vervreemden van zijn werkelijke opdracht. Een vredesdorp geeft een warme bedding waardoor mensen niet zo snel naar en verslaving neigen. Alle problemen die ontstaan doordat de geestelijke wereld mee open gaat en de mensheid massaal hier onvoorbereid induikt, kunnen binnen een werkelijke sociale structuur die gebaseerd is domelhor.net op sociale driegeleding worden opgevangen. Ook de ontstaat hier als het goed is als vanzelf een organische zevengeleding binnen de organisatie. Meer weten hierover? Dat kan! Op internet zul je er niet veel over vinden. Het is een nieuwe beweging die voort komt uit de Astrosofie. Al deze dingen zijn dus nog steeds volledig in samenhang met de Anastasia gedachte.

Overige doelen zijn:
1.Volledig zelfvoorzienend zijn op het gebied van bouwmaterialen, voedsel, energie en water.
2. Punt 1 wordt bereikt door de Morele techniek werkplaats “Peredur” met 2 jarige onderzoeksroute/opleiding. Inclusief organische ambachtelijke werkplaatsen en landschapsinrichting / inwijdingspark. Een waterproject dat, op een speelse manier, vervuild water zuiver maakt met een halfondergrondse ruimte waar wateronderzoek kan plaats vinden en ruimte is voor meditatieve activiteiten.
3.Hutten waar b.v. sprookjes verteld kunnen worden.
4.Permacultuur en Biologisch (dynamisch) tuinieren.
5. Amfitheater en een cultureel centrum waar multiculturele feesten en bijeenkomsten gehouden kunnen worden. Dans, zang, muziek, toneel en nog veel meer.

En verder denken we ook aan:
1.Geïntegreerde sociale kunst.
2.Alles wat je doet meer als kunst gaan zien en ervaren.
3.Economische vrijheid/onafhankelijkheid door basisinkomen (werkgroep).
4.Zelfredzaamheid op gebied van voedsel, energie en water.
5.Ruimte en geborgenheid.
6.Onderscheidende streekproducten, essentiële ambachten, educatie en brededienstverlening sluiten aan op regionale behoeften.
7.Veelzijdig dynamische verbinding met omringende bevolking.
8.Kinderen kunnen stimuleren in hun oorspronkelijke verbinding met de natuur. Geen vat vullen maar een vuur ontsteken. Waarheid en wijsheid leiden tot liefde.
9.Bij elke ingreep in de natuur plegen we overleg met de elementen.
10.Altruïstische levenshouding. (tegengesteld aan egoïsme)
11.Alles doortrokken van vriendelijke organische vormen en morele handelingen uit liefde, vrijheid en verbondenheid.

Ik denk dat u voorlopig even genoeg weet.

Hartelijke groet,

Elbert.

Ps Zie tevens www.verandering2012.nl voor meer informatie over b.v. morele techniek en PEREDUR.
PEREDUR is ontstaan als sociaal kunstzinnig initiatief uit de wetenschap dat ethertechniek als “vrije energie” (misleidende term) enkel dan vruchtbaar kan zijn binnen en werkelijk sociale gemeenschap. Onze huidige maatschappij laat keer op keer zien hoe het niet werkt en hoe “vrije energie” kan worden misbruikt voor egoïstische doeleinden. Zij laat ons zien dat het zoeken naar een oplossing voor een sociaal probleem gezocht moet worden binnen de ziel van de mens. Dit in tegenstelling tot de vaak uit Amerika komende tendens die lijkt te wijzen naar oplossingen die kunnen komen door ons allen bij wijze van spreken te laten robotiseren met vrije energie geïmplanteerd chips en meer dan dat soort onzin.

Verwachten van een oplossing door een technisch uitvinding is zinloos als het probleem enkel sociaal van aard is. Het op de markt brengen van ethertechniek zou nu in onze maatschappij de rampzalige toestanden waarin mensen al verkeren nog verergeren. De uitvindingen zouden misbruikt worden op een manier die men zich niet of nauwelijks kunt voorstellen voor zover dat al niet gebeurd.