Toekomstvisie Borger-Odoorn

Toekomstvisie Borger-Odoorn, opgesteld voor de gemeente door de Grontmij enĀ gepubliceerdĀ in juli 2009