2017 for sale online autodesk revit 2017 for sale online 3ds max 2017 purchase about his microsoft office 2010

my explanation much is autodesk design 2017 where can i buy office 2016 next how lt for mac

Over de Naam

Waar komt de naam Anastasia vandaan en waarom wordt deze naam aan het dorp verbonden?
Anastasia is een vrouw die leeft in de natuur van de Russische taiga en die de oorspronkelijke gave bezit van de kracht van de verbeelding, het waarlijke creëren met de gedachte. Zij heeft het vermogen in verleden en toekomst te zien en de toekomst te creëren. Van jong af aan heeft zij zich bezig gehouden met de dachniks, de mensen die hun volkstuintjes met veel liefde bewerken en onderhouden.

De ondernemer Vladimir Megre, die over haar schrijft in zijn boeken, verhaalt over vele lezersbrieven van mensen die zich terug willen trekken in de natuur in navolging van haar leefwijze. Hier volgt een gedeelte uit deel drie van de Anastasiareeks "De Ruimte van Liefde": 

Allemaal het bos in?

"Anastasia, nu heb ik nog een probleem. Sommige lezers willen net zo leven als jij hier in de taiga. Er zijn lezers die jou willen bezoeken en een routebeschrijving vragen, anderen willen nederzettingen in de taiga oprichten en sturen hun plannen en voorstellen naar ons onderzoekscentrum in Moskou. Ik heb trouwens ook gelezen, dat er al zulke dorpen bestaan op verschillende plaatsen in de wereld, waar mensen hun huis in de stad verlaten om zich in een gemeenschap in de natuur te vestigen. In India zijn er een aantal. In Amerika, en ook bij ons in Rusland, in de Krasnojarsk-regio, bijvoorbeeld. En mensen vragen jou, hoe ze hun voornemens het beste kunnen uitvoeren."
"Waarom willen ze ergens anders gaan wonen?"
"Hoe bedoel je 'waarom'? Ze willen weg uit de vuile steden, met de slechte luchtkwaliteit, het vele lawaai en de hectiek. Ze verhuizen naar schone, ecologisch zuivere plaatsen, om zelf zuiverder te worden."
"En waar het vies is geworden, wie moet dat opruimen? Anderen?"
"Ik weet niet wie. Maar is het dan slecht, als een mens het verlangen voelt opwellen om op een schone plek in de natuur te leven?"
"Met het verlangen is niets mis, daar gaat het niet om. Als iemand die zijn omgeving vervuilt naar een schone plaats toe gaat, zal hij ook vervuiling meenemen daar naartoe. Ruim eerst de plaats op die je vervuild hebt, daarmee help je ook jezelf schoon te wassen."
"Dus alles moet beginnen met een grote schoonmaak. En hoe zal dat volgens jou allemaal verlopen?"
"Inzicht is high cholesterol foods to avoid het vertrekpunt voor alles wat je onderneemt. De gedachten die voortvloeien uit de aspiratie, zullen de meest optimale weg vinden, net zoals iedere beek zijn weg vindt naar de rivier. Dat is ook precies wat er nu al aan de gang is in Rusland. Kijk maar eens goed, Vladimir. Het is niet toevallig, dat veel fabrieken met hun rokende schoorstenen zijn gesloten, dat gebeurt niet zomaar. Daar komt bij dat het land steeds minder geld heeft voor het leger. Maar het allerbelangrijkste is, dat jullie zijn opgehouden diegenen als helden te beschouwen die met recht vandalen genoemd kunnen worden - de mensen die met hun acties de Aarde vervuilen en verwoesten. Het is niet nodig om in de bossen te gaan wonen. De ruimte van het bos zal de mensen argwanend ontvangen en zal lange tijd hun intenties, gewoontes en levenswijze bestuderen voordat ze geaccepteerd worden. Per slot van rekening was de plaats waar jij woonde, de plaats waar je nu woont, ooit ook allemaal bos, aangelegd door de Schepper. En wat is er van deze weldadige, paradijselijke oase geworden? De mensen die in het bos gaan wonen zijn niet belangrijker - zelfs minder belangrijk - dan de dachniks die van een stuk woestenij met eigen handen een bloeiende tuin hebben gemaakt. leder grassprietje op hun perceel kent hen, en streeft ernaar hen de warmte van het Universum terug te geven als dank. Het zijn de dachniks die oprechte gevoelens hebben getoond, door vanuit het goede in hun ziel een plaats van mistroostigheid en stress te veranderen in een paradijselijke oase."
"Maar wat moet er dan van de steden worden? Wie zal zich om hun onderhoud bekommeren? Moeten ze gewoon maar instorten, wegrotten en vergaan?"
"Het moet geen plotselinge overgang zijn, maar een geleidelijke beweging, en die is al aan de gang. Die ontwikkeling is prachtig, en het wordt in de toekomst nog prachtiger."
....

Naar aanleiding van een brief over een Anastasiacentum zegt zij:
"Ik zou zeggen, dat de aspiraties van de menselijke ziel werkelijk schitterend zijn! Maar dat is https://farmacia-ita.com/ruletti-antaa-suuria-voittoja.html niet aan mij te danken, en evenmin aan jou. Dat zit hem alleen in de kracht en de schoonheid van hun eigen ziel. Het centrum zou dan ook niet mijn naam moeten dragen, maar die van hen.
Ik ben opgegroeid in de wieg van de Schepper, terwijl hun ziel de folteringen van de hel heeft doorstaan en zich erboven heeft weten te verheffen.
Jarenlang heeft een eindeloze reeks tegenslagen, ontberingen, beproevingen en bedreigingen zijn uiterste best gedaan om hun besef van goedheid te misvormen. Hun ziel is sterker gebleken dan dat alles. Zij zijn sterker dan degenen die zich door stenen muren van de wereld hebben afgeschermd. Ze staan in de wereld en maken de wereld rijker met hun aanwezigheid. Daarom zouden de centra naar hen vernoemd moeten worden. Als alle centra naar mij genoemd worden, ontstaat er een cultus, en dat is nergens goed voor. Een cultus rondom een persoon of What should you know about antibiotics beeld leidt de mens altijd weg van de hoofdzaak, weg van zichzelf."
"Dat zal een mooie boel worden. In Moskou krijg je dan het Solntsev centrum, en Larionova in Gelendzjik, en er is ook al sprake van een Anastasia-afdeling bij de Internationale Academie voor Spirituele Ontwikkeling, hoe moeten de mensen dan weten waar deze centra mee bezig zijn?"
"Alle mensen hebben intuïtie meegekregen, en de essentie en aantrekkingskracht van een centrum liggen niet in de naam, maar in de ziel van de activiteiten."

Met deze twee citaten uit "Een ruimte van Liefde" zou de naam van het nieuwe dorp niet goed gekozen zijn en zou het "Werkgroepdorp" of zelfs "Veelodorp" moeten heten. Maar dat is niet de intentie van de werkgroep en evenmin van de initiatiefnemer. Door de naam Anastasiadorp wordt immers duidelijk waar het bij dit dorp om gaat voor hen die Anastasia uit de boeken van Megre kennen. Zij, die de boeken nog niet kennen, zullen mogelijk worden geïnspireerd om meer over deze bijzondere vrouw te weten te komen. Anastasiadorp zal een begrip worden, een verzamelnaam, en niet een specifieke plaats in Nederland of elders.
In ieder geval zal tijdens de aanloopfase van het eerste dorp in Nederland naar het droombeeld van Anastasia haar naam worden gekoppeld aan dit dorp.
Bij de realisatie ervan zal in gezamenlijk overleg met de bewoners een nieuwe naam gekozen worden die passend zal zijn voor de locatie. De werkgroep hoopt dat er vele Anastasiadorpen zullen verschijnen!